Author Archives: admin

הזהות העברית

Click here for the English version.            הזהות העברית היא זהות לאומית ואתנית גרידא, היא מבטלת את התלות בממסדים דתיים, ותומכת וגם נתמכת בעקרון שהאמונה היא ענינו האישי של הפרט. הזהות הלאומית כוללת את כל אזרחי … Continue reading

Posted in כללי | Tagged , , , | Leave a comment